مناظره شیعه و سنی در حضور ملکشاه سلجوقی 1

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد رسول الله

علی ولی الله

مناظره عالم سنی با عالم شیعه در حضور ملکشاه سلجوقی


اساس ماجرا از آنجا آغاز گردید که روزی یکی از علمای سرشناس وسادات جلیل القدر شیعه بنام سید حسین بن علی علوی جهت ملاقات وگفتگو بحضور ملکشاه سلجوقی پادشاه وقت رسید ، در پایان این دیدار هنگامی که آن دانشمند از نزد شاه مرخص میگردید توسط یکی از حضار مجلس با اشاره و غمزه مورد تمسخر واستهزا قرار گرفت .

ملکشاه که خود متوجه ی این حرکت ناهنجار شده بود روبه آن شخص کرد وگفت : علت مسخره کردن این آقا چه بود؟

آن شخص گفت این مرد یک آدم پلید و ناپاک و از جمله کافرانی است که مورد غضب الهی میباشد.

شاه با تعجب پرسید : چطور مگر او مسلمان نیست ؟

آن مرد گفت : خیر قربان او یک فرد شیعه است .

شاه گفت :

شیعه ؟ مگر شیعه یکی از فرقه های مسلمانان نیست ؟

مرد گفت :

خیر قربان آنها خلافت ابوبکر وعمر وعثمان را قبول ندارند .

خلاصه شاه تصمیم گرفت بین علمای سنی و سید علوی مناظره ای در حضور خودش برگزار نماید.

مجلس مناظره

بالاخره روز موعود فرا رسید ملکشاه با وزیر و رجال مملکت درجای خود قرار گرفتند علمای اهل سنت در سمت راست وعلمای شیعه در سمت چپ پادشاه جلوس نمودند.


مناظره اول : کافر بودن صحابه

پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم)


دراین هنگام بزرگ علمای اهل سنت ملقب به شیخ عباسی رشته سخن را بدست گرفت واین چنین آغازکرد :من تمی توانم با افراد مذهبی که تمامی صحابه ی رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) را کافر میداند بحث وگفتگو کنم

سید علوی عالم شیعه گفت : آقاجان بفرمایید اینان چه کسانی هستند

که تمامی صحابه را کافر میدانند؟

عباسی شما شیعیان . علوی گفت : این گفته شما خلاف واقع است آیا مگر حضرت علی (علیه السلام) وعباس وسلمان و ابن عباس ومقداد وابوذر رضی الله عنهم وغیر ایشان از صحابه نبوده اند ؟ آیا ما شیعیان همه آنها را کافر میدانیم؟

عباسی :

مقصود من از همه صحابه ابوبکر و عمر و عثمان وپیروانشان میباشند.


علوی گفت :شما با تناقض گویی خود سخن خودت را نقض کردید مگر درعلم منطق بیان نشده که موجبه ی جزئیه نقیض سالبه ی کلیه است ؟ شما اول میگویید که شیعه همه صحابه را کافر میدانند بعد میگویید که بعضی از صحابه را؟


عالم شیعه آنگاه اضافه کرد : بنابراین آقای عباسی ثابت شد ! که گفته ی شما شیعه تمامی صحابه پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) را کافر میداند کذب محض بوده و یک دروغ آشکار است .

 

مناظره 8 قسمت دارد که هر قسمت را در یک پست خواهیم زد تا هم طولانی نشود و هم خواننده حوصله خواندن آن را داشته باشد و به حقانیت مذهب تشیع پی ببرد.

 طبقه بندي:  

۱۳٩۱/٦/٥ | پيام ها ()

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.